اعضای هیات مدیره

 محسن کیا محمدی

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

مهندس پایه یک عمران

کارشناس ارشد برنامه ریزی

کارشناس رسمی دادگستری

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

علی کیامحمدی

نایب رئیس هیات مدیره 

مدیر گروه اجرایی

کارشناس ارشد عمران – سازه

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

فاطمه حسین زاده

عضو هیات مدیره

عضو هیات علمی دانشگاه

دانشحوی دکتری معماری

مهندس پایه یک معماری و عضو سازمان نظام مهندسی

طراح و نقاش

سارا ضیا

عضو هیات مدیره

مدیر واحد QC

مهندس صنایع –کنترل کیفیت از دانشگاه شهید بهشتی

بیش از ده سال تجربه در کنترل کیفیت واحد های صنعتی

مدیران واحدها

سارا ظل طاعت

مسئول دفتر فنی

کارشناس ارشد سازه از دانشگاه زنجان

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

مریم گوهری

مدیر بازرگانی و برنامه ریزی

مهندس صنایع- برنامه ریزی و تحلیل سیستمها

عضو انجمن مهندسین صنایع ایران

طیبه میرزاده

مدیر امور مالی

کارشناس حسابداری

عضو جامعه حسابداران ایران

عادله فرض پور

مدیر برنامه ریزی اجرایی

مهندس عمران با بیش از ۱۵ سال سابقه کار اجرایی و مدیریت پروژه

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

معین احمدی

مدیر پروژه های آپارتمان سازی

کارشناس ارشد معماری و عضو سازمان نظام مهندسی

رضا زمان نژاد

مدیر پروژه شهرک ویلایی سیتکا

کارشناس عمران و عضو سازمان نظام مهندسی

محمد واقف

مدیر انبارها

بیش از بیست سال سابقه در امور حسابداری و انبارداری

.

گروه مشاوران

پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

مشاور محیط زیست

مشاور در ارزیابی پیامدهای زیست محیطی و مدیریت مواد زاید

شرکت مهندسی آبموجان

دارای رتبه یک در زمینه مشاوره و آزمایشگاه

آزمایشگاه معتمد

رضا حسین زاده

مشاور امور صنعتی

کارشناسی ارشد متالوژی از دانشگاه صنعتی شریف

بیش از هجده سال سابقه مدیریت و مشاوره در واحد های صنعتی

محمد علی موذنی

مشاور امور ایمنی و حوادث ناشی از کار

 دکتری مدیریت کسب و کار – مهندس پایه ارشد عمران

کارشناس رسمی دادگستری در رشته ایمنی و حوادث ناشی از کار