چسب اتصال بتن قدیم به جدید PAYA BOND EP &EPOXY
چسب اتصال بتن قدیم به جدید PAYA BOND EP

چسب اتصال بتن قدیم به بتن جدید PAYA BOND EP &EPOXY چسب اتصال بتن قدیم به جدید PAYA BOND EP &EPOXY سیستم اپوکسی دو جزیی فاقد حلال میباشد که جهت اتصال بتن قدیم و جدید مورد استفاده قرار میگیرد.این محصول … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول