اعضای هیات مدیره

 محسن کیا محمدی

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

مهندس پایه یک عمران

کارشناس رسمی دادگستری

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

علی کیامحمدی

نایب رئیس هیات مدیره 

مدیر گروه اجرایی

کارشناس ارشد عمران – سازه

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

فاطمه حسین زاده

عضو هیات مدیره

عضو هیات علمی دانشگاه

دکترای معماری

مهندس پایه یک معماری و عضو سازمان نظام مهندسی

طراح و نقاش

سارا ضیا

عضو هیات مدیره

مدیر واحد QC

مهندس صنایع –کنترل کیفیت از دانشگاه شهید بهشتی

بیش از ده سال تجربه در کنترل کیفیت واحد های صنعتی

مدیران واحدها

 

   

فتانه حکیمی

مدیر پشتیبانی فنی

کارشناس ارشد عمران از دانشگاه گیلان

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

نیلوفر خوش خلق 

مدیر دفتر فنی

کارشناس معماری از دانشگاه گیلان

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

مریم نجمی

مدیر ساخت و ساز

کارشناس ارشد عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران

محمد واقف

مدیر انبارها

بیش از بیست سال سابقه در امور حسابداری و انبارداری

محمدجواد  کیاپور

مدیر پروژه های آپارتمان سازی

مهندس عمران 

عضو سازمان نظام مهندس

 

معین احمدی

مدیر پروژه  نیلوفر

کارشناس ارشد معماری و عضو سازمان نظام مهندسی

 

گروه مشاوران

پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

مشاور محیط زیست

مشاور در ارزیابی پیامدهای زیست محیطی و مدیریت مواد زاید

شرکت مهندسی آبموجان

دارای رتبه یک در زمینه مشاوره و آزمایشگاه

آزمایشگاه معتمد

رضا حسین زاده

مشاور امور صنعتی

کارشناسی ارشد متالوژی از دانشگاه صنعتی شریف

بیش از هجده سال سابقه مدیریت و مشاوره در واحد های صنعتی

محمد علی موذنی

مشاور امور ایمنی و حوادث ناشی از کار

 دکتری مدیریت کسب و کار – مهندس پایه ارشد عمران

کارشناس رسمی دادگستری در رشته ایمنی و حوادث ناشی از کار