۴-۶ پروژه های اجرای طرح های خاص معماری

 

سالن آرایشی قصر زیبایی

ویلای کوهستانی تیمسار همایونی

هتل و مجموعه تفریحی توریستی آرین

پروژه مسکونی خانم درویشی

پروژه تجاری مسکونی دکتر شهرکی

پروژه مسکونی جناب مهندس مرادی

پروژه مسکونی جناب مهندس موثقی

پروژه مسکونی دکتر عجمیان

پروژه مسکونی جناب طالبی

سالن زیبایی دلپذیر

پروژه تجاری مسکونی آقای جلالی

 

 

پروژه ویلایی دکتر سلیمانی

مجتمع تجاری مروارید

پروژه تجاری مسکونی جناب آقای پور مرتضوی و شرکا

پروژه ویلای ساحلی مهندس تهمتن

پروژه مسکونی جناب سیری

پروژه مسکونی جناب شیروانیون

پروژه مسکونی آقای رضایی

پروژه واحد تجاری املاک گلسار

پروژه برجهای سه قلوی زرین طلایی

پروژه مسکونی جناب آقای پورنظری

پروژه ویلایی دکتر طالبی

و چندین پروژه دیگر. . .