شرکت نئوپان فومنات :

۴۸٫۰۰۰   M2 متراژ :

سال اجرا: ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲

نوع کفپوش : بتن ماله پروانه ای

 

شرکت آریا پویا :

متراژ:M2 110.000

سال اجرا : ۱۳۹۳  و۱۳۹۴

نوع کفپوش :  کفپوش بتن سخت

، بتن ماله پروانه ای

 

 

 شرکت نوید:

۴۴۰۰   M2 متراژ :

سال اجرا: ۱۳۹۱

نوع کفپوش :  بتن ماله پروانه ای

 

 

شرکت تهران بوران :

متراژ :۸۰۰   M2

سال اجرا : ۱۳۹۳

نوع کفپوش :  کفپوش بتن سخت

 

 

آزمایشگاه رازی :

۴۰۰   M2 متراژ :

سال اجرا :  ۱۳۹۳

نوع کفپوش :  کفپوش بتن سخت

قرمز رنگ

 

 

پخش هجرت :

۱۰۰۰   M2 متراژ :

سال اجرا :   ۱۳۹۲

نوع کفپوش :  کفپوش بتن سخت

 

 

کشتارگاه دام و طیور :

۹۰۰   M2 متراژ :

سال اجرا : ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴

نوع کفپوش : کفپوش بتن سخت

 

 

دستکش گیلان :

۲۲۰۰   M2 متراژ :

سال اجرا :  ۱۳۹۳و۱۳۹۴

نوع کفپوش :  بتن ماله پروانه ای

 

 

پارکینگ طبقاتی خیابان امام خمینی ( ره ) رشت :

۴۵۰۰  M2 متراژ :

سال اجرا :  ۱۳۸۹

نوع کفپوش :  بتن ماله پروانه ای

 

 

بانک کشاورزی شعبه سرپرستی گیلان :

۱۰۰۰   M2 متراژ :

سال اجرا :۱۳۹۴

نوع کفپوش :  کفپوش بتن سخت

 

 

 

شرکت مهیا دارو :

۸۰۰   M2 متراژ :

سال اجرا :    ۱۳۹۰

نوع کفپوش :  کفپوش اپوکسی

 

اسکله شهید تمجیدی بندر انزلی :

۸۰۰   M2 متراژ :

سال اجرا : ۱۳۸۹

نوع کفپوش :  کفپوش ضد ضربه

و ضد اسید

 

دخانیات رشت :

سال اجرا : ۱۳۸۸

نوع کفپوش :  کفپوش خود تراز

 

ماهیان خاویاری دکتر دادمان :

۴۰۰   M2 متراژ :

سال اجرا :    ۱۳۹۰

نوع کفپوش :  کفپوش اپوکسی

 

 

پارکینگ طبقاتی خیابان حاجی آباد رشت :

۹۵۰۰  M2 متراژ :

سال اجرا :    ۱۳۹۴

نوع کفپوش :  کفپوش بتن سخت قرمز

 

کلوچه نادی لاهیجان :

۴۰۰۰  M2 متراژ :

سال اجرا :  ۱۳۹۴

نوع کفپوش : کفپوش بتن سخت طوسی

 

شرکت خاتون گیلان ( لبنیات سارا ) :

سال اجرا : ۱۳۸۴

نوع کفپوش :  کفپوش بتن سخت  سبز