پروژه های بخش اجرای مواد شیمیایی ساختمان

آببندی

محل اجرا

آدرس

شرح کار

تصفیه خانه های فاضلاب

رشت بندر انزلی،ماسال،صومعه سرا

آببندی

لبنیات مطهر (سرگل)

جاده انزلی

آببندی تصفیه خانه فاضلاب+آببندی سالن تولید+آببندی نما

و…

جاده تهران

آببندی تصفیه خانه فاضلاب

استخر سازمان تربیت بدنی

لاهیجان (رودبنه)

آببندی

کارخانه شهاب شیشه

شهر صنعتی رشت

آببندی

هتل رفاهی صداو سیما

زیبا کنار

آببندی

منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی

حسن رود

آببندی

برج بانک ملی

چهارراه گلسار

آببندی نما

برج بوسار

چهارراه گلسار

آببندی نما

برج ده طبقه مسکونی

کاکتوس-گلسار

آببندی نما+آببندی بام تخت

ساختمان سازمان نظام مهندسی

بلوار شهید انصاری

آببندی نما

بانک کشاورزی شهبه مطهری

بندر انزلی

آببندی نما

نیروگاه سیکل ترکیبی

جاده تهران

آببندی نما+آببندی بام تخت

کشتارگاه دام و طیور

کمربندی جاده تهران به فومن

آببندی نما+آببندی بام تخت+آببندی کف سالن کشتارگاه

۱۲۰ واحد مسکونی کوچصفهان

کمربندی کوچصفهان

آببندی نما

سازمان مسکن شهرسازی

چهارراه گلسار

آببندی بام تخت

کلینیک پزشکی

تالش

آببندی بام تخت

وده ها پروژه ی دیگر…

 

مقاوم سازی

محل اجرا

آدرس

شرح کار

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

میدان گیل

تقویت ستون

دانشگاه فومن شیمی رشت

جاده ماسوله

کاشت بولت

ورزشگاه ۶۰۰۰ نفری رشت

فلکه رازی

ترمیم+چسباندن پلیت به بتن و …

کارخانه شهاب شیشه

شهر صنعتی رشت

ترمیم و مقاوم سازی

کارخانه نورد فولاد

شهر صنعتی رشت

کاشت بولت

لبنیات مطهر(سرگل)

جاده انزلی

ترمیم و مقاوم سازی

ساختمان اداری بسیج مهندسی

فلکه یخسازی

کاشت میلگرد انتظار

چندین مدرسه (نوسازی مدارس)

رشت،انزلی،لشت نشاء،کلاچای و …

مقاوم سازی

شعبه در حال احداث بانک صادرات

لنگرود

کاشت بولت

۱۲۰ واحد مسکونی کوچصفهان

کمربندی کوچصفهان

ترمیم

هتل آپارتمان

تالش

ایجاد دیوار برشی داخل قاب خمشی

ساختمان مسکونی ده واحدی

گلسار-خیابان ۱۰۰

کاشت میلگرد انتظار دیوار برشی

ساختمان مسکونی ۴ واحدی

گلسار-خیابان ۱۲۴

ترمیم و مقاوم سازی

ساختمان مسکونی ۱۰ واحدی

گلسار-خیابان ۱۱۶

مقاوم سازی

ساختمان مسکونی ۸ واحدی

گلسار-خیابان ۱۹۲

ترمیم و مقاوم سازی

ساختمان مسکونی ۱۰ واحدی

فلکه توشیبا

ترمیم

ساختمان مسکونی ۵ واحدی

فلکه رازی

کاشت میلگرد انتظار جهت اجرای کنسول

شرکت سیمکو

جاده تهران

کاشت بولت

وده ها پروژه ی دیگر…

و…

و…

کفپوش صنعتی

لبنیات  مطهر (سرگل)

رشت

کفپوش سالن تولید

بستنی بودی بال

حسن رود

کفپوش سالن تولید

آریا نوش( ایستک)

رشت

کفپوش سالن تولید

سیگارت سازی ماسی تاباک

کفپوش سالن تولید

رشت