مقاوم سازی و ترمیم سازه ای: (نشریه۵۵: تخریب، تعمیر و بازسازی  )
     اهم عواملی که موجبات تعمیر ساختمانها را فراهم می آورند عبارتند از:

۱- سپری شدن عمر طبیعی مصالح مورد مصرف در ساختمان که می توان به اختصار آن را پیر شدن مصالح نامید.

۲- تغییر شرایط بهره برداری، به عنوان مثال چنانچه از ساختمان مسکونی که برای افرادی معدود طراحی و ساخته شده و سربار آن نباید از حد معینی تجاوز نماید، به عنوان واحد اداری، آموزشی یا درمانی استفاده شود .

۳- عوامل محیطی مانند سیل، زلزله، نزولات جوی، باد، آفتاب، تغییرات درجه حرارت و …

۴- وقفه های پیش بینی نشده در حین ساخت که انسجام کار را کاهش می دهد . این موضوع به ویژه در فصل سرما و یخبندان، آثاری نامطلوب روی مصالح و قسمتهای ساخته شده بنا بر جای می گذارد که عمر مفید ساختمان را کوتاه و موجبات تعمیر و اشکالات بعدی را فراهم می آورد.

۵- عدم رعایت مشخصات فنی اعم از کاربرد مصالح نامرغوب و به کار گماردن افراد ناوارد به کار، این موضوع به ویژه در کارهای کوچک که انجام آزمایشهای منظم و مکرر مقرون به صرفه و عملی نیست، مصداق دارد . از طرف دیگر نظارت در این قبیل کارها یا اعمال نمی گردد و یا به طورمقطعی و ناقص صورت می گیرد که این موضوع خود تعمیرات پیش از موعد را اجتناب ناپذیرمی سازد.

روشهای ترمیم و مقاوم سازی
     امروزه موضوع ترمیم و مقاوم سازی سازه ها و همچنین انطباق این عملیات با استانداردهای مربوطه از اهمیت ویژه ای برخوردار است

    گرچه طراحی دقیق ، تهیه نقشه های اجرایی و نحوه صحیح اجرای پروژه ها از امور ضروری و اولیه در احداث سازه ها میباشد لیکن با توجه به کاستی های فراوان که احتمال وقوع آنها در مرحله اجرای سازه به وجود می آید و همچنین هزینه بالای تخریب و تجدید مجدد بنا ، نیاز به بهسازی ، ترمیم و مقاوم سازی سازه ها بیش از پیش مطرح میباشد .

اهمیت و ضرورت مقاوم سازی سازه ها :  (نشریه ۳۴۵ )

    بطور کلی مقاوم سازی سازه ها به منظور تحمل بارهای مضاعف طراحی، بهبود نارسایی های ناشی از فرسایش، افزایش شکل پذیری سازه یا سایر موارد با استفاده از مصالح مناسب و شیوه های اجرایی صحیح بطور متعارف انجام می گردد.

    در حقیقت مجموعه عملیاتی که در راستای توانبخشی سازه های موجود انجام می گیرد تا از آسیب دیدگی و فروپاشی سازه ها در مقابل بارهای اضافی و یا عوامل مخرب محیطی و زلزله محفوظ گردند را مقاوم سازی نامیده اند .

دوام و عمر مفید سازه ها در اثر عوامل متعددی کاهش می یابد ، این عوامل به سه بخش تقسیم می گردد :

 

الف  ) اشتباهات طراحی

   ب   ) اشتباهات اجرایی

   ج    ) عوامل مخرب محیطی 


 

مراحل ارزیابی ، تشخیص و انتخاب شیوه های مقاوم سازی :

    مرحله اول ) ارزیابی دقیق  نقاط قوت و ضعف سازه توسط آزمایشات مختلف مخرب و غیر مخرب

    مرحله دوم )  مرحله تشخیص در این مرحله رفتار فعلی و آینده سازه مورد بررسی قرار میگیرد .

    مرحله سوم  ) نیازهای مقاومتی سازه مورد ارزیابی قرار میگیرد و راهکارها و شیوه های مقاوم سازی ارایه میگردد .

    بدیهیست راهکارهای ارایه شده بایستی علاوه بر کمترین تغیر در پلان معماری ، از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد .

عوامل موثر در تعیین روش مقاوم سازی :

 

۱- ارزش سازه

۲- لرزه خیزی منطقه

۳- طول مدت اجرا

۴- محدودیتهای معماری

۵- سازگاری روش مقاوم سازی با سیستم سازه ای موجود

۶- کنترل آسیب وارده به اجزای غیر سازه ای

۷- ظرفیت باربری فونداسیون

۸- مصالح مقاوم سازی موجود

۹- اهمیت تاریخی ، سیاسی و … سازه

۱۰- و …


روشهای ترمیم و مقاوم سازی :

۱- استفاده از کامپوزیتهای FRP                                  ۴-  اضافه نمودن ستون جهت کاهش طول دهنه

۲- استفاده از دیوار برشی                                           ۵-استفاده از لایه پوشش بتنی ( ژاکت بتنی )

۳- تبدیل فونداسیون نواری به رادیه                               ۶- استفاده از لایه پوشش فلزی ( ژاکت فلزی )