بیمارستان رازی
مقاوم سازی بیمارستان رازی رشت
مسکن مهر تالش
پروژه مقاوم سازی مسکن مهر ۱۹۲ واحدی تالش
مسکن مهر رشت
پروژه مقاوم سازی ۴۸۷ واحدی مسکن مهر رشت
مصلی انزلی
مقاوم سازی مصلی بزرگ بندر انزلی
نوسازی
پروژه های مقاوم سازی مدارس ( اداره کل نوسازی مدارس استان گیلان )
مقاوم سازی امام زاده قاسم ( ع )
مقاوم سازی امام زاده قاسم ( ع ) آستارا ( اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان )
نیروگاه پره سر
مقاوم سازی فونداسیون نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر