اسپری گالوانیزه زینک
اسپری گالوانیزه سرد زینک -ساخت آلمان -Zinc Spray

اسپری گالوانیزه زینک  اسپری گالوانیزه سرد زینک ج- ساخت آلمان -Zinc Spray شرح محصول اسپری گالوانیزه زینک: اسپری گالوانیزه زینک مناسب برای بخشهای مختلف صنعتی از جمله صنایع نفت گاز و پتروشیمی ، صنایع برق و نیرو ، تاسیسات و … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول