اسپری پنچرگیری آکفیکس A107
اسپری پنچرگیری آکفیکس A107

معرفی اسپری پنچرگیری آکفیکس A10۷ اسپری پنچرگیری آکفیکس A107، در عرض چند ثانیه تایر خودرو را پنچرگیری می‌نماید. این اسپری ضد پنچری لاستیک که یکی از بهترین اسپری‌های پنچرگیری می‌باشد، با تزریق به تایر، نشتی آن را پیدا کرده و … ادامه یافت

Call for price اطلاعات بیشتر