ابر روان کننده و کاهنده آب بر پایه پلی کربوکسیلات
ابر روان کننده و کاهنده آب بر پایه پلی کربوکسیلات CEM PAL P25

CEM PAL P25 افزودنی فوق روان کننده و فوق کاهنده شدید اب و بر پایه پلی کربوکسیلات می باشد که برای ساخت بتن هایی با روانی بالا و حداقل نسبت آب به سیمان طراحی شده است . ویژگی ها: •کاهش آب … ادامه یافت

3,960,000 ریال سفارش محصول
روان کننده اقتصادی L12
روان کننده اقتصادی L12
  روانساز بتن : تحت لیسانس شورلول استرالیا افزایش مقاومت نهایی تاخیر گیرش اولیه/کم مصرف سازگار با انواع سیمان/تسهیل پمپاژبتن کاهش نسبت آب به سیمان مقدار مصرف: 1.1-0.35   درصد وزن سیمان
4,576,000 ریال سفارش محصول
ابر روان کننده و کاهنده آب بر پایه ملامین
فوق روان کننده و کاهنده آب CEM PAL S32

فوق روان کننده و کاهنده آب CEM PAL S32 روانسازی است برپایه ملامین با هدف ایجاد روانی و تاخیردرگیرایی به مدت مورد نیاز در بتن. ویژگی های فوق روان کننده و کاهنده آب CEM PAL S32: • افزایش اسلامپ یا … ادامه یافت

3,700,000 ریال سفارش محصول