عایق سفید الاستولیکوئید
عایق ضد آب کننده الاستولیکوئید

عایق سفید الاستولیکوئید یک پوشش ضد آب جهت محافظت سطوح از نفوذ رطوبت و عوامل جوی حتی برای سطوح با ترک های ریز سطحی ساخته شده از کوپلیمرهای اصلاح شده آکرلیک حل شده در آب، با خواص الاستوپلاستومریک معرفی: در … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول