ملات تعمیراتی سازه ای الیافدار RAPID SET 77
ملات تعمیراتی سازه ای الیافدار RAPID SET 77

ملات تعمیراتی سازه ای الیافدار RAPID SET 77 شرح ملات تعمیراتی سازه ای الیافدار RAPID SET 77 : ایـن محصول پـودری خاکستری بـر پـایه سیمان و مسلح به الیاف پلی پروپیلن بوده که پس از افزودن آب ، آماده استفاده … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول