روان کننده زودگیر SURE PLAST AF13
روان کننده زودگیر SURE PLAST AF13
تحت لیسانس شورلول استرالیا تسریع در بتن ریزی در نتیجه کاهش هزینه های اجرایی افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن امکان قالب برداری سریع کاهش آب مصرفی بتن تا 20% کاهش نفوذ پذیری بتن
10 ریال سفارش محصول