تفلون مایع فورس EMS FORCE
تفلون مایع فورس EMS FORCE

تفلون مایع فورس تفلون مایع فورس برای ثابت نمودن فلزات و قطعات با روکش فلزی به صورت ویژه فرمول بندی شده است . محصول عایق بندی و چسب بی هوازی تک جزیی فورس دارای ساختاری فاقد حلال بوده و دارای … ادامه یافت

Call for price اطلاعات بیشتر