تمیز نگهدارنده سطوح Surfashield C
تمیز نگهدارنده سطوح Surfashield C
Surfashield C توانایی برطرف کردن لکه های آلی و آلودگی، جلوگیری از رشد و تکثیر میکروب ها و باکتری ها، تمیزکننده هوا وبوگیری سطوح خارجی متخلخل. مثل سیمان، گچ، سنگ مرمر صیقل داده نشده، آجر و ... اجرا کرد. این محصول با جدب نور محیط خاصیت خود تمیز شوندگی و استرلیزه کردن پیدا می کند. خواص این محصول به علت پیوند های شیمیایی که با سطح ایجاد می کند دائمی می باشد.
10 ریال سفارش محصول