روان کننده اقتصادی L12
روان کننده اقتصادی L12
  روانساز بتن : تحت لیسانس شورلول استرالیا افزایش مقاومت نهایی تاخیر گیرش اولیه/کم مصرف سازگار با انواع سیمان/تسهیل پمپاژبتن کاهش نسبت آب به سیمان مقدار مصرف: 1.1-0.35   درصد وزن سیمان
4,576,000 ریال سفارش محصول
روان کننده زودگیر SURE PLAST AF13
روان کننده زودگیر SURE PLAST AF13
تحت لیسانس شورلول استرالیا تسریع در بتن ریزی در نتیجه کاهش هزینه های اجرایی افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن امکان قالب برداری سریع کاهش آب مصرفی بتن تا 20% کاهش نفوذ پذیری بتن
10 ریال سفارش محصول