مكان گيرنده
روغن قالب- Release Agent
روغن قالب بتن ( Release agent )ساخته شده بـرپایـه روغن های معدنی می باشدکه علاوه بر آزادکنندگی آسان قالب هیچ زیانی برای محیط زیست ندارد.
10 ریال سفارش محصول