رنگ و عایق روی چوب
رنگ و عایق روی چوب پایه حلال
مجموعه "رنگهای پایه آب" را  "Diotrol Aqua Natural Oil" رنگ و عایق روی چوب می نامند که خود  مجموعه رنگهای مختلفی از جمله رنگهای زیر نما، رنگهای آنتیک یا زیر خاکی و رنگهای پوششی را در بر می گیرد. رنگهای پایه آب دارای ویسکوزیته نسبتا بالایی هستند و می توان قبل از استفاده تا 10% آب به آنها اضافه کرد. در دمای 25 درجه سانتیگراد زمان خشک شدن اولیه  20 دقیقه و زمان خشک شدن نهایی 12 ساعت میباشد که رعایت این زمان بعنوان فاصله بین مراحل رنگ آمیزی الزامی است. نحوه و میزان مصرف : برای بدست آوردن  رنگی که چوب را در برابر آب ، آفتاب و شرایط جوی محافظت نماید  انجام 2 مرحله رنگ آمیزی ضرورت دارد.  هر یک لیتر حدود 5 متر مربع را پوشش می دهد (اجرای دو لایه).
10 ریال سفارش محصول
محلول اشباع کننده(سیلر)
محلول اشباع کننده چوب (سیلر) پایه آب Diotrol
یک روغن طبیعی اشباع کننده است که هم بر پایه آب و هم بر پایه حلال وجود دارد. این محصول که فاقد رنگ و بو میباشد با یک لایه نازک روی چوب را پوشش داده و علاوه برمسدود کردن روزنه های سطحی از رشد تمام میکرو اورگانیزمها مانند قارچ، کپک، جلبک و باکتری جلوگیری می کند. استفاده از این محصول بعنوان اولین لایه برای سازه های چوبی  out door پیشنهاد می شود.
10 ریال سفارش محصول