دير گير كننده بتن
sure retard R55 دیر گیر کننده بتن

sure retard R55 دیر گیر کننده بتن دیر گیر کننده بتن محصولی مایع است بر پایه مواد شیمیایی معدنی و آلی که با کنترل و ایجاد تأخیر در هیدراسیون اجزاء سیمان، سرعت گیرش را کاهش داده و سبب افزایش مدت … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول
فوق روان کننده PAYA FLUID NR
فوق روان کننده دیرگیر بتن PAYA FLUID NR
فوق روان کننده PAYA FLUID NR یک فوق روان کننده دیر گیر بسیار قوی بر پایه پلی نفتالین سولفانات
10 ریال سفارش محصول
فوق روان کننده SURE PLAST N32
فوق روان کننده کاهنده آب SURE PLAST N32

فوق روان کننده SURE PLAST N32   شرح محصول فوق روان کننده SURE PLAST N32 : فوق روان کننده بر پایه نفتالین سولفانات برا استفاده در بتن بوده که بر پایه پلیمر های سنتتیک ساخته شده و قادر به ایجاد روانی … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول