فوق روان کننده PAYA FLUID NR
فوق روان کننده دیرگیر بتن PAYA FLUID NR
فوق روان کننده PAYA FLUID NR یک فوق روان کننده دیر گیر بسیار قوی بر پایه پلی نفتالین سولفانات
10 ریال سفارش محصول
فوق روان کننده SURE PLAST N32
فوق روان کننده کاهنده آب SURE PLAST N32

فوق روان کننده SURE PLAST N32   شرح محصول فوق روان کننده SURE PLAST N32 : فوق روان کننده بر پایه نفتالین سولفانات برا استفاده در بتن بوده که بر پایه پلیمر های سنتتیک ساخته شده و قادر به ایجاد روانی … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول
فوق روان کننده کاهنده شدید آب - SURE PLAST N02
فوق روان کننده و کاهنده شدید آب – SURE PLAST N02
فوق روانساز ترکیبی بتن: تحت لیسانس شورلول استرالیا افزایش مقاومت نهایی افزایش مدت کاربری بتن کاهش نسبت آب به سیمان افزایش تراکم و کاهش نفوذپزی مقدار مصرف:1.5-0.5  درصد وزن سیمان
6,578,000 ریال سفارش محصول