فوم عایق میله ای
فوم عایق میله ای-۱۵mm

فوم عایق میله ای  : فوم عایق میله ای ترکیبی از پلی اتیلن و حباب های ریز هوا می باشد. به طور کل آببندی و پرکردن درزها (درزبندی) جزو اصول مهندسی بوده و از اجزای لاینفک پروژه ها می باشند … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول