مایع ضد آب پلی اورتان
مایع ضد آب پلی اورتان / آکرولیک — Marithan

مایع ضد آب پلی اورتان مایع ضد آب پلی اورتان / آکرولیک — Marithan ماریتان یک مایع ضد آب پلی اورتان  تک جزئی و پایه آب بوده که به صورت سرد اجرا شده و با دمای محیط به راندمان نهایی … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول