ماستیک سرد اجرا Bitumen TS 660
ماستیک سرد اجرا Bitumen TS 660

ماستیک سرد اجرا Bitumen TS 660 شرح محصول ماستیک سرد اجرا Bitumen TS 660  : ماستیک سرد اجرا Bitumen TS 660  بر پایه قیر است، که به همراه فیلر، الیاف و افزودنیهای لازم ساخته می شود؛ دارای قدرت چسبندگی بسیار … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول