گروت سیمانی با مقاومت بالا
گروت سیمانی با مقاومت بالا Grout -High Strength

شرح گروت سیمانی با مقاومت بالا : این فرآورده نوعی بتن آماده خشک تک جزیی بر پایه سیمان بوده و دارای مقاومت فشاری بالاتر از بتن می باشد . این محصول حاوی مخلوط های دانه بندی شده و مواد افزودنی … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول