رنگ و عایق روی چوب
رنگ و عایق روی چوب پایه حلال
مجموعه "رنگهای پایه آب" را  "Diotrol Aqua Natural Oil" رنگ و عایق روی چوب می نامند که خود  مجموعه رنگهای مختلفی از جمله رنگهای زیر نما، رنگهای آنتیک یا زیر خاکی و رنگهای پوششی را در بر می گیرد. رنگهای پایه آب دارای ویسکوزیته نسبتا بالایی هستند و می توان قبل از استفاده تا 10% آب به آنها اضافه کرد. در دمای 25 درجه سانتیگراد زمان خشک شدن اولیه  20 دقیقه و زمان خشک شدن نهایی 12 ساعت میباشد که رعایت این زمان بعنوان فاصله بین مراحل رنگ آمیزی الزامی است. نحوه و میزان مصرف : برای بدست آوردن  رنگی که چوب را در برابر آب ، آفتاب و شرایط جوی محافظت نماید  انجام 2 مرحله رنگ آمیزی ضرورت دارد.  هر یک لیتر حدود 5 متر مربع را پوشش می دهد (اجرای دو لایه).
10 ریال سفارش محصول