اسپری-فومی-Leak-Detector-
اسپری نشت یاب- زتکس -Leak Detector
اسپری نشت یاب زتکس Leak Detector، فومی غیر قابل رنگ‌آمیزی و بر پایه آب است و برای تشخیص محل نشتی گاز در نقاط قابل رویت تاسیسات مختلف به‌کار برده می‌شود.
10 ریال سفارش محصول