مایع آببندی SURE ADD 320
مایع آببندی  SURE ADD 320- بیست لیتری

مایع آببندی  SURE ADD 320- بیست لیتری مایع آببندی  SURE ADD 320 مایعی است پلیمری بر پایه آکریلیک که باعث آببندی و  افزایش مقاومت چسبندگی و مقاومت خمشی و بالا بردن خواص مکانیکی در ملات سیمانی می شود . مایع … ادامه یافت

5,680,000 ریال سفارش محصول
مایع آب بندی و چسب بتن sure add 406
مایع آببندی SURE ADD 406- هشت لیتری

مایع آببندی  SURE ADD 406 مایع آببندی  sure add 406  مایعی است بر پایه رزین های اکرلیک باعث افزایش  مقاومت  چسبندگی و مقاومت خمشی ملات های سیمانی می شود. و همچنین خواص مکانیکی آن ها را افزایش می دهد.      … ادامه یافت

864,000 ریال سفارش محصول
مایع آب بندی و چسب بتن sure add 419
مایع آببندی SURE ADD 419- بیست لیتری

مایع آببندی  SURE ADD 419- بیست لیتری مایع آببندی  sure add 419  مایعی است بر پایه رزین های اکرلیک باعث افزایش  مقاومت  چسبندگی و مقاومت خمشی ملات های سیمانی می شود. و همچنین خواص مکانیکی آن ها را افزایش می … ادامه یافت

3,960,000 ریال سفارش محصول