واتر استاپ هیدروفیلی
واتر استاپ هیدروفیلی

واتر استاپ هیدروفیلی : نواری از جنس بنتونیت سدیم  می باشد که جهت درزبندی درزهای سرد و اجرایی به عنوان جایگزین واتراستاپ ها ی PVC  و یا در جاهایی که امکان نصب انواع دیگر درزبند ها وجود ندارد مانند دور … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول