واتر استاپ
واتر استاپ تخت ۲۴ سانتی

واتر استاپ (WATER STOP) واتراستاپ ها برای آب بندی انواع درزهای بتن کاربرد دارند واتراستاپ های پی وی سی در دو نوع حفره دار و تخت برای درزهای انبساطی و اجرایی وجود دارند. همچنین این واتراستاپ ها در عرض و … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول
واتر استاپ
واتر استاپ تخت ۳۰ سانتی

واتر استاپ (WATER STOP) واتراستاپ ها برای آب بندی انواع درزهای بتن کاربرد دارند واتراستاپ های پی وی سی در دو نوع حفره دار و تخت برای درزهای انبساطی و اجرایی وجود دارند. همچنین این واتراستاپ ها در عرض و … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول
واتر استاپ
واتر استاپ حفره دار ۳۰ سانتی

واتر استاپ (WATER STOP) واتراستاپ ها برای آب بندی انواع درزهای بتن کاربرد دارند. واتراستاپ های پی وی سی در دو نوع حفره دار و تخت برای درزهای انبساطی و اجرایی وجود دارند. همچنین این واتراستاپ ها در عرض و … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول
واتر استاپ هیدروفیلی
واتر استاپ هیدروفیلی

واتر استاپ هیدروفیلی : نواری از جنس بنتونیت سدیم  می باشد که جهت درزبندی درزهای سرد و اجرایی به عنوان جایگزین واتراستاپ ها ی PVC  و یا در جاهایی که امکان نصب انواع دیگر درزبند ها وجود ندارد مانند دور … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول