گیره واتر استاپ
گیره واتر استاپ

گیره واتر استاپ قطعه فلزی به شکل گیره برای نگهداری و نصب واتر استاپ روی آرماتور و جلوگیری از حرکت و جابجایی آن در هنگام بتن ریزی می باشد . گیره واتر استاپ در دو نوع ساده و خاردار طراحی … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول
واتر استاپ
واتر استاپ تخت ۲۴ سانتی

واتر استاپ (WATER STOP) واتراستاپ ها برای آب بندی انواع درزهای بتن کاربرد دارند واتراستاپ های پی وی سی در دو نوع حفره دار و تخت برای درزهای انبساطی و اجرایی وجود دارند. همچنین این واتراستاپ ها در عرض و … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول
واتر استاپ
واتر استاپ تخت ۳۰ سانتی

واتر استاپ (WATER STOP) واتراستاپ ها برای آب بندی انواع درزهای بتن کاربرد دارند واتراستاپ های پی وی سی در دو نوع حفره دار و تخت برای درزهای انبساطی و اجرایی وجود دارند. همچنین این واتراستاپ ها در عرض و … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول
واتر استاپ
واتر استاپ حفره دار ۲۴ سانتی

واتر استاپ (WATER STOP) واتراستاپ ها برای آب بندی انواع درزهای بتن کاربرد دارند واتراستاپ های پی وی سی در دو نوع حفره دار و تخت برای درزهای انبساطی و اجرایی وجود دارند. همچنین این واتراستاپ ها در عرض و … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول
واتر استاپ
واتر استاپ حفره دار ۳۰ سانتی

واتر استاپ (WATER STOP) واتراستاپ ها برای آب بندی انواع درزهای بتن کاربرد دارند. واتراستاپ های پی وی سی در دو نوع حفره دار و تخت برای درزهای انبساطی و اجرایی وجود دارند. همچنین این واتراستاپ ها در عرض و … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول