مایع آب بندی و چسب بتن sure add 419
مایع آببندی SURE ADD 419- چهار لیتری

مایع آببندی  SURE ADD 419- چهار لیتری مایع آببندی  sure add 419  مایعی است بر پایه رزین های اکرلیک باعث افزایش  مقاومت  چسبندگی و مقاومت خمشی ملات های سیمانی می شود. و همچنین خواص مکانیکی آن ها را افزایش می … ادامه یافت

980,000 ریال سفارش محصول