اسپری پاک کننده فوم آکفیکس Akfix 800C
 اسپری پاک کننده فوم آکفیکس Akfix 800C

 اسپری پاک کننده فوم آکفیکس Akfix 800C اسپری پاک کننده فوم آکفیکس Akfix 800C، فوم پلی اورتانی تازه (خشک نشده) را پاک می کند و به وسیله آن می توان گان فوم را پس از اعمال فوم تمیز کرد. فوم کلینر … ادامه یافت

Call for price اطلاعات بیشتر