اسپری-پاک-کننده-Graffiti-Remover
اسپری پاک کننده رنگ- زتکس- Zettex Graffiti Remover Spray
اسپری پاک کننده رنگ زتکس Zettex Graffiti Remover Spray نقاشی یا نوشته‌های روی دیوار را به‌طور کامل از روی اغلب سطوح (بدون آسیب رساندن) پاک می‌نماید.
10 ریال سفارش محصول