sure add 320 -ده لیتری
sure add 320 -ده لیتری

مایع آببندی sure add 320 -ده لیتری این فرآورده مایعی است پلیمری بر پایه آکریلیک که باعث آببندی و  افزایش مقاومت چسبندگی و مقاومت خمشی و بالا بردن خواص مکانیکی در ملات سیمانی می شود . چسب بتن در حالت … ادامه یافت

2,840,000 ریال سفارش محصول
چسب کاشت میله گرد ممو هات آلمان
چسب کاشت میله گرد – MEMO CHEMممو هات آلمان

چسب کاشت میله گرد ممو هات آلمان آخرین پدیده در زمینه نصب واستقرار بولت وآرماتور در بتن می باشد . نیاز به کاشت بولت در بتن به دلایل های مختلفی به وجود می آید . کاشت بولت به علت تغییر … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول
مایع آببندی SURE ADD 320
مایع آببندی  SURE ADD 320- بیست لیتری

مایع آببندی  SURE ADD 320- بیست لیتری مایع آببندی  SURE ADD 320 مایعی است پلیمری بر پایه آکریلیک که باعث آببندی و  افزایش مقاومت چسبندگی و مقاومت خمشی و بالا بردن خواص مکانیکی در ملات سیمانی می شود . مایع … ادامه یافت

5,680,000 ریال سفارش محصول
مایع آب بندی و چسب بتن sure add 406
مایع آببندی SURE ADD 406- هشت لیتری

مایع آببندی  SURE ADD 406 مایع آببندی  sure add 406  مایعی است بر پایه رزین های اکرلیک باعث افزایش  مقاومت  چسبندگی و مقاومت خمشی ملات های سیمانی می شود. و همچنین خواص مکانیکی آن ها را افزایش می دهد.      … ادامه یافت

864,000 ریال سفارش محصول
مایع آب بندی و چسب بتن sure add 419
مایع آببندی SURE ADD 419- بیست لیتری

مایع آببندی  SURE ADD 419- بیست لیتری مایع آببندی  sure add 419  مایعی است بر پایه رزین های اکرلیک باعث افزایش  مقاومت  چسبندگی و مقاومت خمشی ملات های سیمانی می شود. و همچنین خواص مکانیکی آن ها را افزایش می … ادامه یافت

3,960,000 ریال سفارش محصول
مایع آب بندی و چسب بتن sure add 419
مایع آببندی SURE ADD 419- چهار لیتری

مایع آببندی  SURE ADD 419- چهار لیتری مایع آببندی  sure add 419  مایعی است بر پایه رزین های اکرلیک باعث افزایش  مقاومت  چسبندگی و مقاومت خمشی ملات های سیمانی می شود. و همچنین خواص مکانیکی آن ها را افزایش می … ادامه یافت

980,000 ریال سفارش محصول