چسب فوری فلز -پنج دقیقه ای
چسب فوری فلز ۲ONE-پنج دقیقه ای -تزریقی

چسب فوری فلز -پنج دقیقه ای چسب دو جزیی، بر پایه اپوکسی زمینه های کاربرد چسب فوری فلز -پنج دقیقه ای: این محصول جهت چسباندن تمام انواع فلزات (استیل ، برنجی ، مس ، آهن  ، تیتانیوم ) ، تعمیر … ادامه یافت

100,000 ریال سفارش محصول