گروت سیمانی-grout general
گروت سیمانی-grout general

گروت سیمانی-grout general : ویژگی ها: • بدون جمع شدگی • غلظت قابل تنظیم ( به کمک آب ) • عملکرد قابل پیش بینی و معین شده • اتصال بسیار خوب به فولاد و بتن • توسعه مقاومت زود رس … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول