گیره واتر استاپ
گیره واتر استاپ

گیره واتر استاپ قطعه فلزی به شکل گیره برای نگهداری و نصب واتر استاپ روی آرماتور و جلوگیری از حرکت و جابجایی آن در هنگام بتن ریزی می باشد . گیره واتر استاپ در دو نوع ساده و خاردار طراحی … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول