ابر روان کننده و کاهنده آب بر پایه ملامین
ابر روان کننده وکاهنده آب CEM PAL S32

ویژگی های ابر روان کننده وکاهنده آب CEM PAL S32: با استفاده از ابر روان کننده بر پایه ملامین CEM PAL S32 افزایش اسلامپ یا کارائی بتن و کاهش نفوذ پذیری بتن و جلوگیری از ایجاد درز سرد و ایجاد … ادامه یافت

Call for price اطلاعات بیشتر
روان کننده اقتصادی L12
روان کننده اقتصادی L12
  روانساز بتن : تحت لیسانس شورلول استرالیا افزایش مقاومت نهایی تاخیر گیرش اولیه/کم مصرف سازگار با انواع سیمان/تسهیل پمپاژبتن کاهش نسبت آب به سیمان مقدار مصرف: 1.1-0.35   درصد وزن سیمان
4,576,000 ریال سفارش محصول
ابر روان کننده و کاهنده آب بر پایه ملامین
فوق روان کننده و کاهنده آب CEM PAL S32

فوق روان کننده و کاهنده  CEM PAL S32  برپایه ملامین است با هدف ایجاد روانی و تاخیردرگیرایی به مدت مورد نیاز در بتن. ویژگی ها ی فوق روان کننده و کاهنده آب CEM PAL S32: • افزایش اسلامپ یا کارائی … ادامه یافت

3,700,000 ریال سفارش محصول