کفخواب سایز ۶۳

10 ریال

این کفخوابها در سایر نقاط ساختمان از جمله حمام، آشپزخانه، پشت بام و … استفاده می گردند. مهمترین مزیت این کف خوابها عدم ورود ایزولاسیون بداخل لوله ( عدم کاهش مقطع لوله) ، جلوگیری از ریزش مصالح بداخل لوله ( بدلیل وجود درپوش ثابت) و کیفیت بالا در مقایسه با نمونه های مشابه است.

توضیحات

کفخواب سایز ۶۳

کفخواب های سایز ۶۳-۷۵-۹۰-۱۱۰-۱۲۵
این کفخوابها ( کفخواب سایز ۶۳ )در سایر نقاط ساختمان از جمله حمام، آشپزخانه، پشت بام و … استفاده می گردند. مهمترین مزیت این کف خوابها عدم ورود ایزولاسیون بداخل لوله ( عدم کاهش مقطع لوله) ، جلوگیری از ریزش مصالح بداخل لوله ( بدلیل وجود درپوش ثابت) و کیفیت بالا در مقایسه با نمونه های مشابه است.

کف خواب

 

روش پیشنهادی جهت نصب کفخواب سایز ۶۳:
پس از ایزولاسیون، با استفاده از یک تیغ ( موکت بر) درپوش ثابت را برش داده، سپس جهت ارتباط خروجی کاسه توالت و کف خواب از یک تبدیل PVC سایز ۱۱۰ به ۹۰ استفاده نموده و جهت جلوگیری از مسدود شدن شیارهای پیش بینی شده، مقداری پوکه معدنی اطراف تبدیل ریخته، در نهایت کاسه را در محل خود مستقر می نماییم. فضای بین کاسه و کفخواب را می توان با ماسه و یا دوغاب سیمان پر نمود.

طریقه اتصال ایزوگام به کفخواب سایز ۶۳
محل اورلب ایزوگام روی کف خواب را باید طوری حرارت داد تا مواد قیری پشت ایزوگام به حالت مذاب در آید. همچنین انتهای ایزوگام روی کفخواب را حتما توسط کمچه مخصوص ایزوگام، قیرکاری نمایید.
توجه : جهت جلوگیری از آسیبهای احتمالی در طول اجرا تا قبل از نصب کاسه، داخل آنرا با ماسه پر نمایید.

ویزگی کفخواب سایز ۶۳
  • عدم ایجاد اختلاف سطح در کفسازی
  • قابلیت اتصال به کلیه سیستمهای لوله کشی فاضلاب
  • از جنس پلی اتیلن
  • اصلاح روش اتصال ایزولاسیون به سیستم فاضلاب
  • اجرا و نصب سریع
  • جلوگیری از ریزش مصالح بنایی به داخل لوله و سیفون
  • عدم آسیب پذیری ایزولاسیون هنگام فنر زدن
  • حذف وابستگی کارهای اجرایی به یکدیگر و در نتیجه افزایش سرعت اجرا

 

کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳ کفخواب۶۳